Direction East

Private Sector

Direction East heeft in 2010 verschillende Nederlandse bedrijven met succes geholpen aan subsidies voor hun investeringsprojecten en haalbaarheidsstudies. Hierbij ging het om de subsidies prepare2start, package4growth en 2g@there.

Voor een groot consortium van Nederlandse bedrijven in de olie- en gassector heeft Direction East begin 2011 een internationaliseringstrategie geschreven voor marktentree in Vietnam. Deze strategie is ingediend in het kader van het 2g@there programma van NL EVD Internationaal. Naar verwachting wordt medio mei officiële goedkeuring verleend voor dit omvangrijke project, dat een looptijd heeft van drie jaar. Belangrijk speerpunt in de strategie is economische diplomatie. Door inzet van Nederlandse diplomatieke postennetwerk in Vietnam zullen de gezamenlijke belangen van het consortium versterkt worden.

publieke sector